Cena Brontosaura – Příběhy nadšení

Cena Hnutí Brontosaurus je udělovaná Výkonným výborem Hnutí Brontosaurus při příležitosti 45 let činnosti Hnutí Brontosaurus za aktivity v oblasti dobrovolnické péče mladých lidí o přírodní a kulturní dědictví ČR.

Cena Brontosaura se uděluje jednou za pět let při příležitosti oslav výročí založení Hnutí Brontosaurus. I letos máte možnost ocenit někoho z vašeho okolí.

Letos oceníme 12 příběhů v rámci projektu Příběhy nadšení – příběhy míst.

Znáte přírodní či památkovou lokalitu o niž se starají dobrovolníci? Příběh péče o kus přírody či památku, který inspiruje?

Máte ve svém okolí přírodně či historicky významné místo, které zachránili či o ně dlouhodobě pečují dobrovolníci? Místo, o které se stará parta lidí, která inspirovala nebo dosud inspiruje aktivním přístupem k dobrovolnické činnosti pro přírodu nebo památky?

Znáte osobnost, která tento příběh reprezentuje – táhne dobrovolnickou činnosti zde, motivuje ostatní a aktivity na daném místě zahájila?

Oceňte příběh lokality v péči dobrovolníků a osobnost, která jej provází. Ukažte jejich příběh ostatním!

Nominujte na Cenu Brontosaura – do projektu Příběhy míst – příběhy nadšení!

Nominace je možné podávat prostřednictvím nominačního formuláře. Nominace jsou zcela otevřené. Návrh tak mohou podat jednotlivci, ale i sdružení zabývající se dobrovolnickou činností v oblasti ochrany přírody či péče o kulturní dědictví, ale také další instituce, školy, apod.

Uzávěrka nominací je stanovena na 8. 8. 2019.

Slavnostní udílení Cen Brontosaura

Vyhlášení a udílení Cen Brontosaura se uskuteční na akci Dort pro Brontosaura dne 14. 9. 2019.

Aktuality